The Good-Fellow
online: Robert.MaaktWebsites.nl
e-mail: Robert@MaaktWebsites.nl

Robert Jansen, 1 multimedia; ~ zet zich in voor oplossingen op multimediaal gebied 2 ervaren; ~ heeft 7 jaar ervaring in de internetindustrie 3 bereikbaar; ~ is bereikbaar via Robert@MaaktWebsites.nl.

ma·ken maakte, h gemaakt 1 vervaardigen; voortbrengen, scheppen: een schilderij ~ 2 repareren, herstellen: zijn fiets laten ~ 3 in een bep. toestand brengen: iem ongelukkig ~ 4 veroorzaken: de situatie maakt dat er zoveel pessimisme heerst 5 in een toestand verkeren: hoe maak je het? hoe is het met je gezondheid?; kans ~ hebben 6 het wezen vormen: kleren ~ de man || dat kan ik niet ~ fatsoenshalve niet doen; de nieuwe mode gaat het helemaal ~ een groot succes worden; wie maakt me wat? hier ben ik veilig; het schip maakt water is lek.

web·site [wepsajt] de; v(m) -s locatie op internet, bestaand uit een of meer pagina’s met informatie, foto’s, geluid enz.

Bron: Van Dale Uitgevers / www.vandale.nl

Robert Maakt Websites